کف کش های صنعتی مخصوص لوله جدار TMK

نگاه کلی:

  • راندمان و میزان آبدهی بالا و مصرف انرژی پایین
  • پروانه این پمپ از نوع چندکاناله روباز واز جنس چدن سخت است
  • ازاین پمپ برای کاناله کردن پمپ های کثیف-پمپاژ آبهای تمیز و تخلیه آبهای که همراه بااملاح فیبری هستنداستفاده می شود.
  • پمپ TMK درسه مدل طراحی وتولیدمی گردد.
  • دمای مناسب برای کارکردن این پمپ ها بین °C35 تا °C60 می باشد.
جدول آبدهی
قطعات پمپ
جدول اندازه ها
انواع مدل ها
ویژگی ساختاری
موارد استفاده

از این پمپ می توان برای کاناله کردن آبهای کثیف -پمپاژ آبهای تمیزو تخلیه آب های که همراه با املاح فیبری هستند استفاده نمود این پمپ ها برای آبیاری کشاورزی بسیار مناسب هستند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.