کف کش های فاضلابی صنعتی

کف کش های صنعتی TPD

از این پمپ ها برای تخلیه آبهای صاف یا گل آلود و دارای املاح با غلظت پایین، لجن، فاضلابهای خانگی و صنعتی با توجه به میزان آبدهی، ارتفاع و نوع مایعات می توان استفاده کرد.