الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی

الکتروپمپ های سانتریفیوژ خانگی TPS

از این مدل پمپ های می توان برای انتقال آبهای صاف استفاده نمود. همچنین برای بالا بردن فشار آب در مسیر لوله های خانگی قاب استفاده اند.