توان تک

اولین تولید کننده پمپ های آب کفکش تک فاز در ایران

پمپ کف کش TMR4

از این پمپ می توان در داخل استخر ، جوی آب ، چاه ، دستگاه های آبیاری بارانی ، فواره ها و نقاط آب گرفته که احتیاج به تخلیه سریع دارند ، استفاده نمود.

پمپ کف کش TMR6​

از این پمپ می توان در داخل استخر ، جوی آب ، چاه ، دستگاه های آبیاری بارانی ، فواره ها و نقاط آب گرفته که احتیاج به تخلیه سریع دارند ، استفاده نمود.

پمپ کف کش TPT4

از این پمپ می توان در داخل استخر ، جوی آب ، چاه ، دستگاه های آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاه های حفاری ایجاده شده است ، استفاده نمود.

پمپ کف کش TPT6

از این پمپ می توان در داخل استخر ، جوی آب ، چاه ، دستگاه های آبیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاه های حفاری ایجاده شده است ، استفاده نمود.

پمپ کف کش فاضلابی TPA

این مدل پمپ برای تخلیه فاضلاب ها با غلظت بالا و فاضلاب هایی که دارای مواد الیافی و یا فیبری هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ کف کش فاضلابی صنعتی TPB

این پمپ جهت تخلیه فاضلاب های صنعتی که دارای بعضی املاح شیمیایی (غیر خورنده) و یا دارای مواد فیبری و الیاف های مصنوعی هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ کف کش فاضلابی HTP

این پمپ ها جهت فاضلاب های کوچک صنعتی ، استخرها ، جوی های آب ، زهکشی ها و همه مواد فیبری و الیاف های مصنوعی ، مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ کف کش صنعتی TPD

این مدل برای تخلیه آب های صاف یا گل آلود و آب های دارای املاح کم ، لجن ، فاضلاب های خانگی و صنعتی با توجه به میزان آبدهی ، ارتفاع و نوع مایعات می توان استفاده کرد.

پمپ کف کش صنعتی مخصوص لوله جدار TMK

از این پمپ های می توان برای کاناله کردن آب های کثیف ، پمپاژ آب هایی که همراه با املاح فیبری هستند استفاده نمود. این پمپ ها برای آبیاری کشاورزی بسیار مناسب هستند.

الکتروپمپ سانتریفیوژ خانگی TPS

از این مدل پمپ ها میتوان برای انتقال آب های صاف و یا با بردن فشار آب در مسیر لوله های خانگی استفاده نمود.

الکتروپمپ شوفاژی TPH

از این پمپ جهت گردش اب گرم و انتقال اب های شوفاژ استفاده می شود.