آموزش

درب بالا

در محصولات توان تک از دو نوع درب بالا استفاده می شود : 1- درب بالا با جنس آلومینیوم 2- درب بالا از جنس چدن

بازبینی قسمت انتهایی پمپ

در این برنامه می پردازیم به بازبینی قسمت انتهایی پمپ(پره ای - رابط مکش- پروانه- واسطه و سیل میکانیکی)